.


Ηλεκτρονική Μάθηση

Χρησιμοποιούμε ειδική πλατφόρμα τηλεεκπαίδευσης για την περίπτωση lock down. Τα μαθήματα μας εξ αποστάσεως είναι πολύ καλά προετοιμασμένα ώστε να είναι ελκυστικά και να κρατούν το ενδιαφέρον των παιδιών. Ηλεκτρονικά παιχνίδια, που διαμορφώνουμε εμείς μέσω μιας ειδικής εφαρμογής  συμπληρώνουν το μάθημα εποικοδομητικά.

Είμαστε πανέτοιμοι να περάσουμε σε τηλεεκπαίδευση, ευχόμαστε όμως να μη χρειαστεί. Το ζωντανό μας μάθημα εμπεριέχει βιωματικές δραστηριότητες και είναι οπωσδήποτε προτιμότερο.