.


Ηλεκτρονική Μάθηση

Εκπαιδευτικό υλικό σε ηλεκτρονική μορφή συμπληρώνει τα προγράμματά μας με την καθοδήγηση του έμπειρου προσωπικού μας. Έχει παρατηρηθεί ότι βοηθάει τον μαθητή να εμπεδώσει  αυτά που τον διδάσκουν.