.


Σχολική μελέτη Δημοτικού

Για τα παιδιά του Δημοτικού, θα υπάρχει η δυνατότητα σχολικής μελέτης στο χώρο μας, αμέσως μετά το σχόλασμα από το σχολείο μέχρι τις 4:30, συμπεριλαμβανομένης και της προμελέτης της ξένης γλώσσας. 

Εάν δεν έχετε τρόπο να φέρνετε τα παιδιά σε μας, να μας το πείτε να οργανώσουμε εμείς την μεταφορά τους.