.


Οι εγγραφἐς άρχισαν!

2016-09-02 09:24

Από 1/9/16 άρχισαν οι εγγραφές. Είμαστε ανοιχτά καθημερινές 5:00 - 8:00.

Τα μαθήματα ξεκινούν 15/9.

Δηλώστε ενδιαφέρον για Ιταλικά, Ισπανικά και Κινέζικα για να οργανώσουμε τα τμήματα σύμφωνα με το πρόγραμμά σας.

Τα Αγγλικά, Γαλλικά και Γερμανικά έχουν το πρόγραμμα έτοιμο.

Καλή Χρονιά!

—————

Πίσω